press

Vyrábané u nás, no s celosvetovou popularitou. Kabelky Nikolety Rajnákovej nosí aj šéfka z amerického Instagramu!
Continue reading